Menu

Content

Regelgeving Zorg

Als aangesloten Register Therapeut bij de Beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en het RBCZ (Register Beroepsberoepsbeoefenaren Complementaire Zorg) / TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) voldoe ik aan alle wettelijk gestelde eisen.

Voor informatie over klacht- tuchtrecht of een geschil, zie https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen