Tarieven

Voor individuele sessies en relatiesessies zijn verschillende tarieven van toepassing. Afhankelijk van je financiële situatie variëren deze tussen € 80,- en € 120,- per uur. Ik werk met gedifferentieerde tarieven om ook toegankelijk te zijn voor mensen met een minimuminkomen. Met bijvoorbeeld een student of bijstandsgerechtigde kijk ik samen wat haalbaar is. Een sessie duurt meestal anderhalf tot twee uur. Het passende tarief stemmen we af tijdens de intake sessie of neem hierover desgewenst telefonisch contact met mij op.

Ik ben als registertherapeut (CIPION geregistreerd) aangesloten bij de Beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Afhankelijk van gekozen zorgverzekeraar en polis (aanvullend) worden alleen individuele sessies gedeeltelijk vergoed. Uitsluitend tarieven voor individuele sessies zijn vrijgesteld van BTW.

Als aangesloten Register Therapeut bij de Beroepsvereniging VBAG, RBCZ en TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) voldoe ik aan alle wettelijk gestelde eisen. Voor informatie over klacht- tuchtrecht of een geschil klik hier.

Voor het privacy beleid klik hier.

Ingeschreven bij KvK Alkmaar nummer 72976934.
BTW nummer NL001663508B63.