Voor wie

geen genoegen meer wenst te nemen met het begrensde bekende, met emotionele last uit het verleden en/of heden, met onwenselijke conditioneringen, stagnatie en verval. In het besef dat het leven onbegrensd veel mogelijkheden biedt. 

Voor wie de moed, inzet en investering wil opbrengen in het veld van bewustzijns-ontwikkeling, onderweg naar een autonoom, voluit, vruchtbaar, blij en vrij leven.

Voor wie herkent, voelt en weet dat ik iets voor je kan betekenen.

blanco regel (zie css)
Het begin van vrijheid is... ⌄

het besef dat je niet ‘de denker’ bent.

Op het moment dat de denker gaat waarnemen,
wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief.

Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken
een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt
en dat  het denken niet meer is dan een

nietig onderdeel van die intelligentie.

Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn

zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde,
innerlijke vrede, uit iets voorkomen

dat het verstand te boven gaat.

Je begint te ontwaken.

Van: Eckhardt Tolle